UX design

Co je to UX design

Termín UX je stále populárnější a více rozšířenější i v České Republice. UX, neboli User Experience, se dá přeložit jako uživatelský prožitek. Jde o použitelnost všech typů produktů. Termín může být spojený také s informačními technologiemi, webovými stránkami nebo třeba s aplikacemi pro mobilní telefony. Jde o velmi komplexní disciplínu a UX design naleznete opravdu všude.

Cílem UX je udělat jakýkoli vytvářený produkt co nejvíce a nejlépe použitelným. Lze docílit i toho, aby lidé pochopili, účel předmětu, který je jim nabízený a k čemu je vlastně určený. Za zakladatele User Experience se pokládá Donald Norman a ten vždy popisoval problémy použitelnosti na problémech při otevírání různých typů jednotlivých dveří.

User Experience design

Jedním z hlavních principů použitelnosti UX je totiž rozpoznávání možností interakce. U dveří je třeba rozpoznat, že jsou to opravdu dveře, na jaké straně se otevírají a zda jdou otevřít dovnitř nebo ven. V ideálním případě by neměla být třeba ani navigace a popisky. Jde o intuitivní ovládání. Můžete přemýšlet nad nápisy, klikami, madly, různými otočnými knoflíky či tíhou jednotlivých dveří.

Principy vnímání s možností interakce se postupně přenáší z jednotlivých prvků reálného světa i do toho virtuálního. Tlačítka jsou podobná skutečným tlačítkům i funkcím, vypínač kopíruje vzhled skutečného vypínače, kde je vidět, zda je v poloze vypnuto nebo zapnuto, posuvník se může pohybovat na kolejnici a nastavit i konkrétní hodnota. Vizuální kopírování reálných prvků pak výrazně pomáhá uživatelům rozpoznat prvky a odhalit způsoby interakce.

Zjednodušte si práci

Úkolem UX designu stále zůstává co nejvíce zjednodušit a intuitivní způsob veškerého ovládání. Zásadní problém je, jak vizualizovat to obrovské množství informací, které vaše počítače dokáží dokonale zpracovat. UX designéři poskytují lidem svá data velmi přehledně a ukazují jim jen takové množství informací, které v tu danou chvíli musí nezbytně vidět. Poskytuje pouze takovou možnost manipulace s daty, jakou právě nutně potřebují.

UX design je základem, na kterém se také staví celý váš eshop. Na něj grafik navrhne vkusný design a kodér eshop oživí vysokou funkcionalitou. UX zcela jasně definuje, co vlastně zákazník uvidí na úvodní stránce, jak budou uspořádány jednotlivé kategorie produktů a jak budou následně také prezentovány. UX design má být tvořen pro konkrétní skupinu zákazníků, řídit se potřebami majitele webových stránek a zohledňovat technické parametry.

You may also like...