PR článek

Jak napsat PR článek

PR články se píší za cílem propagovat určitou službu nebo produkty, popřípadě celou značku, novinku nebo získat zpětný odkaz. PR je od slova Public relations, tedy o vztahu s veřejností. Bohužel se ve většině jedná o velmi nízkonákladové texty za nízkou cenu. Autor, který se psaním živí, na nich může strávit nejvýše pár desítek minut. Je třeba se tedy naučit dodržovat jistá pravidla. U PR článku je důležité vědět, proč bude článek psán, jde tedy o jasné zadání. Zda jde o představení určitého produktu či služby, novinky na trhu, celé firmy a propagace značky, získání zpětného odkazu z relevantního webu, zveřejnění konání akce nebo třeba o prezentaci vlastního know-how. Dál musíte vědět, komu PR článek píšete, tedy mít informace o cílové skupině.

Napište jej tak, aby jej lidé četli

Jestliže chcete skutečně oslovit čtenáře, pokuste se napsat váš PR článek, který bude pro čitatele přínosný, zajímavý, atraktivní, s unikátními daty, fotografiemi, správně strukturovaný a zacílený. Musí být unikátní svým zacílením a obsahem.

Cílem je dosáhnout toho, aby si čtenáři právě váš PR článek přečetli rádi. Uvědomte si, že ve většině případů budete znevýhodněni označením, že se jedná o PR článek. Takže jde o téma článku, nadpis, perex i fotografie a obsah. Nejlepší PR články prezentují případové studie, výsledky průzkumu, jsou výukové, vzdělávací, prezentují konkrétní výhody používání a možnosti řešení.

Zkuste to, co zabírá

Pokud máte možnost, na webu nastavte vlastní meta tagy a důležité klíčové fráze vložte do title a description. Dostanete článek výše ve výsledcích vyhledávání. Vyhledávače upřednostňují interní prolinkování.

Můžete v článku odkazovat na jiný existující článek na webu. Jestliže naleznete na webu článek, který je relevantní pro čtenáře, zeptejte se, zda se do něj dá vložit odkaz na váš PR. Díky tomu PR článek dostanete blíž ke svým potenciálním čtenářům i klientům. Vyhledávače nemají rádi, když váš odkaz bude vždy stejného znění, tzv. anchor text. Nepřevádějte tedy vždy jen na úvodní stranu webu nebo stejnou podstránku. Nesmí ani vznikat mnoho zpětných odkazů současně. Jde vždy o přirozenost. Nepřehánějte to s klíčovými slovy a vložte výzvu k akci. Vložte i netextové prvky, obrázky, video, Facebook like box, Twitter follow button či formuláře pro sběr emailů.

You may also like...